VÅRT ARBETE

VÅRT ARBETE & INRIKTNING

DJ kurs i Stockholm & Malmö
Musikproduktionskurs i Logic
Musikproduktionskurs i Logic
Pianokurs, Stockholm & Malmö
Musikproduktionskurs i Logic

Ett av våra huvudsakliga mål är att varje elev ska kunna ta till sig våra utbildningar på bästa möjliga sätt utefter sin nuvarande nivå

 

Vi tror starkt på att kombinera åratal av erfarenhet med genomgående teori och praktiska moment - de 3 elementen utgör kärnan i vår undervisning. Vi som undervisar har själva arbetat inom musikens alla olika grenar och även upplevt vilka svårigheter och hinder som kan uppstå, våra instruktörers erfarenhet är därmed ovärderlig och en av hörnstenarna i alla våra utbildningar.

Många av våra elever ställer ofta frågan vad skillnaden är i att gå en dj-kurs eller en utbildning i musikproduktion hos oss jämfört med att lära sig själv online. Ett förenklat svar på det; det går självklart att läsa sig till diverse kunskap och information på nätet idag men det du däremot inte kommer att få med dig är åratal av erfarenhet, trial & error, insikter, (även självinsikter är en stor del), djuplodande kunskap om respektive område och det absolut viktigaste verktyget för att verkligen lära sig på djupet och att kunskapen blir långvarig - handledd övning.


Uppstår ett hinder under din inlärning på egen hand är risken också extra stor att man ger upp, inte hittar motivationen eller får de rätta verktygen för att kunna ta sig förbi det.
Som psykologiprofessorn K Anders Ericsson (som myntade "10 000-timmarsregeln") skriver i en av sina böcker*:
"Det bästa sättet att ta sig förbi ett hinder är att angripa det från ett annat håll, vilket är anledningen till att det är nyttigt att arbeta ihop med en lärare eller tränare. Någon som redan känner till de sorters hinder som man sannolikt kommer att möta kan föreslå sätt att övervinna dem."*Peak, Vetenskapen om att bli bättre på nästan allt - K Anders Ericsson & Robert Pool (Volante)En annan stor och viktig del av sättet vi arbetar på är vi tar in högst 3 elever per kurs för att kunna säkerställa en hög standard på alla våra utbildningar

Alla människor har olika erfarenhet, inlärningstekniker, frågor/funderingar och liknande, det blir därför en väldigt svår, nästan omöjlig, uppgift att utbilda varje elev på samma sätt i större klasser om 10-20 elever.


Därav ser vi till att alla enskilda elever får så mycket fokus som möjligt från våra instruktörer och går ut från en av våra utbildningar med bästa möjliga förutsättningar för att arbeta vidare på egen hand. Dessutom blir vi instruktörer ofta också en form av mentorer för våra elever eftersom vi lär känna varandra bättre i vårt personliga möte.


I vårt arbetssätt ingår då självklart också att alla våra utbildningar inom både DJ och musikproduktion ofta är elevanpassade.


Vad innebär det?

Helt enkelt, vi arbetar konkret utefter vår fastställda utbildningsplan med målet att klara av alla moment, men beroende på elevens/ernas nuvarande nivå kan vi ibland behöva arrangera om vissa moment eller grävare djupare i vissa delar där vi känner att eleven kommer att ha större nytta av utbildningen och få en större förståelse för hela processen. Det går inte att göra i ett klassrum med 10-20 elever.